509 679 175
  • dn. 06.03.2015
  • autor: Wojciech Bezpalko
  • 1902 wyświetleń

Dotacje na kolektory słoneczne

Z dopłat do kredytu na montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody w domu mogą skorzystać właściciele domów  … z nami będzie łatwiej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dopłaca 45% do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. W tym celu NFOŚiGW podpisał z wybranymi bankami o umowy kredytowaniu tych inwestycji, m.in. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, skąd należy pobierać wymagane wnioski.

Dla kogo …
Z dopłat do kredytu mogą skorzystać właściciele domów posiadający prawo do nieruchomości, na której zamierzają zamontować zakupione kolektory i którzy nie korzystają z miejskiej sieci cieplnej.

Zakres finasowania (koszty kwalifikowane) …
Dofinansowaniem objęte są koszty zakupu kolektorów słonecznych, łącznie z kosztami przygotowania projektu i montażem instalacji.

Zasady …

Warunkiem skorzystania z programu jest podpisanie umowy z bankiem i zaciągnięcie kredytu. W tym celu należy pobrać z banku wnioski: pierwszy o udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz drugi o dopłatę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na spłatę 45% kapitału kredytu. Wraz z nimi w odpowiednim banku należy także złożyć: projekt lub specyfikację planowanej instalacji wraz z konkretnym kosztem oraz szacowanym czasem realizacji przedsięwzięcia, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być zainstalowana instalacja solarna. (Zakres wymaganych dokumentów zależy od wybranego banku). Źródło: www.biznes.gazetaprawna.pl

Dla Ciebie możemy przygotować:

– projekt lub specyfikację instalacji solarnego ogrzewania wody, – ofertę kolektorów spełniających wymogi projektu, – kosztorys instalacji, – umowa określająca czas realizacji inwestycji oraz warunki gwarancji, – protokoły powykonawcze.