509 679 175

centralne ogrzewanie i kotłownie

Nowoczesne systemy grzewcze oprócz swojej podstawowej funkcji powinny uwzględniać indywidualne potrzeby użytkowników (nieobecność w domu, dostosowanie do temp. zewnętrznej) jak również wygodę i optymalne koszty. Stosowane są kotły jednofunkcyjne (tylko do c.o.) lub dwu-funkcyjne. Szczególnie ekonomiczną odmianą kotła są kotły kondensacyjne, w których to do ogrzewania wody wykorzystuje się ciepło powstające przy wykrapianiu się pary wodnej ze spalin. Pracą kotłów sterują regulatory elektroniczne. Termostaty pokojowe umożliwiają ustawienie temperatury zadanej w pomieszczeniu. Elektroniczne regulatory pogodowe regulują wydajnością instalacji w zależności od temperatury zewnętrznej. Warto zadbać o to, aby układ grzewczy można było w przyszłości odpowiednio modyfikować. Rozbudować o dodatkowe elementy: zasobniki, kolektory słoneczne, klimatyzatory.