509 679 175

przyłącza wody, kanalizacje sanitarne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Montaż instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjne wykonywane są głównie z tworzyw sztucznych, ale zawsze rury i połączenia powinny byc szczelne i odporne na korozję. Poziomy muszą byc ułożone z zachowaniem odpowiednich spadków.