509 679 175

kolektory słoneczne

Wykonywanie montażu kolektorów słonecznych których zadaniem jest pobieranie energii z promieniowania słonecznego, a następnie przekazywania jej do instalacji grzewczej.