509 679 175

odwodnienia dróg

Wykonano instalację odwadniającą odcinka drogi ekspresowej będącej obwodnicy Lublina jako podwykonawca.