509 679 175

wykopy i wyrównywanie terenu

Wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopów jak również prac ogrodowych związanych z wyrównywaniem terenu.

... więcej


zakładanie kominów

Wykonanie instalacji komina w hipermarkecie Auchan w Lublinie.

... więcej


kominki z płaszczem wodnym

Wykonywanie montażu kominków z płaszczem wodnym które mogą zastąpić kocioł c.o.  Współpracuje on z  instalacją grzejnikową zachowując wygląd tradycyjnego komina.

... więcej


centralne odkurzacze

Sprzątanie odkurzaczem centralnym jest zdecydowanie skuteczniejsze niż przy użyciu systemów przenośnych.

... więcej


odwodnienia dróg

Wykonano instalację odwadniającą odcinka drogi ekspresowej będącej obwodnicy Lublina jako podwykonawca.

... więcej


kostka brukowa i ogrodzenia

Kostka brukowa ułożona przy budynkach instytucji publicznej jak i na placach manewrowych.

... więcej


kolektory słoneczne

Wykonywanie montażu kolektorów słonecznych których zadaniem jest pobieranie energii z promieniowania słonecznego, a następnie przekazywania jej do instalacji grzewczej.

... więcej


pompy ciepła

Montaż pomp ciepła pozyskaniu bezpłatnej energii, pomoże Państwu pompa ciepła. Pompa ciepła przekształca energię zawartą w gruncie lub w powietrzu w ciepło grzewcze wykorzystywane w domu. Korzystając z bezpłatnego źródła energii, można obniżyć bieżące koszty dostaw energii. Pompa ciepła obecnie dzięki innowacyjnej technice charakteryzuje się wysoką efektywnością i redukuje koszty eksploatacyjne.

... więcej


Ogrzewanie podłogowe i ścienne

Podgrzewanie podłogi jest pożądane szczególnie wtedy, gdy posadzka ma by wykonana z materiałów o niskim współczynniku przyswajania ciepła tj. kamień czy terakota. Ogrzewanie podłogowe zapewnia optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniu, daje przyjemne ciepło, a niska temperatura wody w instalacji (ok. 26’C) jest korzystna ze względów technicznych i higienicznych. Te tylko niektóre zalety ogrzewania podłogowego, wystarczą

... więcej


przyłącza wody, kanalizacje sanitarne i przydomowe oczyszczalnie ścieków

Montaż instalacji kanalizacyjnej Instalacje kanalizacyjne wykonywane są głównie z tworzyw sztucznych, ale zawsze rury i połączenia powinny byc szczelne i odporne na korozję. Poziomy muszą byc ułożone z zachowaniem odpowiednich spadków.

... więcej


centralne ogrzewanie i kotłownie

Nowoczesne systemy grzewcze oprócz swojej podstawowej funkcji powinny uwzględniać indywidualne potrzeby użytkowników (nieobecność w domu, dostosowanie do temp. zewnętrznej) jak również wygodę i optymalne koszty. Stosowane są kotły jednofunkcyjne (tylko do c.o.) lub dwu-funkcyjne. Szczególnie ekonomiczną odmianą kotła są kotły kondensacyjne, w których to do ogrzewania wody wykorzystuje się ciepło powstające przy wykrapianiu się pary

... więcej


Woda i stacje uzdatniania wody

Montaż instalacji ciepłej i zimnej wody oraz stacji uzdatniania wody Do budowy instalacji zimnej i ciepłej wody, podobnie jak do instalacji c.o., najczęściej stosowane są materiały z miedzi i tworzyw sztucznych. Instalacje miedziane odporne są na korozyjne działanie ciepłej i zimnej wody jak również na wysoką temperaturę. Wymagają one jednak izolowania termicznego, a służą do

... więcej